O nás

Stavebno-obchodná firma STAVTYP , s. r.o., bola založená v apríli 1997.Bola založená ako stavebnoobchodná spoločnosť. Istú dobu bola nečinná. V júni roku 2014 došlo k zmene majiteľov a firma STAVTYP,s.r.o. obnovila činnosť so zameraním v oblasti pozemného stavebníctva na vysokej kvalitatívnej úrovni. Na firmu STAVTYP,s.r.o. v roku 2014 bol prevedený majetok, technické a strojné vybavenie, zamestnanci podnikajúcich osôb : Vladimír Trúchly a Samuel Trúchly , ktorý do tohto obdobia podnikali samostatne v stavebníctve ako SZČO. Aktuálne personálne obsadenie firmy sa spolupodieľa na úspešnom zvládnutí malých aj väčších kontraktov na území Slovenskej republiky, hlavne v Žilinskom regióne a to v oblasti realizačnej, vrátane riadenia stavieb.Svojím zložením, orientáciou a technickou spôsobilosťou umožňuje vlastnými kapacitami realizovať akékoľvek stavby bytového, občianskeho a priemyselného charakteru v rozsahu do 1,0 mil. EUR. V spolupráci so svojimi partnermi vie organizačne a realizačne zabezpečiť aj väčšie stavebné komplexy  v rozsahu nad 1,0 mil. EUR.

Chránime prostredie

Sme pokrokoví

Komunikácia so zákazníkom

Technológie nám nie sú cudzie

Náš tím

Naši zamestnanci sú súčasťou tímu a tvoria základ celej firmy. Naša firemná kultúra odráža spokojnosť zamestnancov a podieľa sa na kvalite služieb.