Galéria

Snažíme sa našim klientom poskytnúť najkvalitnejšie služby a stihnúť všetko v stanovených termínoch.

Firma  zamestnáva  skúsených  stavebných  inžinierov,  technikov,  majstrov, ktorí doteraz pracovali  pri organizovaní  stavebnej výroby,  technickej príprave a v príprave investícií. Títo sú zárukou odborne a kvalitne vykonaných stavebných diel.

Stavtyp je budúcnosť

O nás

Stavebno-obchodná činnosť

Stavebno-obchodná spoločnosť. Sídlime v Žiline na Štrkovej 999/44.