Stavtyp,s.r.o.

Stavebno-obchodná firma STAVTYP , s. r.o., bola založená v apríli 1997.Bola založená ako stavebnoobchodná spoločnosť. Istú dobu bola nečinná. V júni roku 2014 došlo k zmene majiteľov a firma STAVTYP,s.r.o. obnovila činnosť so zameraním v oblasti pozemného stavebníctva na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Naše služby

Naše služby sú kvalitné a vykonávané za pomoci odborníkov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovú adresu stavtyp@gmail.com

Sme pokrokoví

Firma zamestnáva skúsených zamestnancov, ktorí majú dlhoročnú prax v organizovaní stavebnej výroby

Spolupráca

Spolupracujeme s rôznymi firmami a sme ochotní pomáhať.

Výstavba

Naše stavby sú kvalitné a práce sú vykonávané pod dôkladným dohľadom odborníkov.

Nastavenia

Snažíme sa naplniť očakávania klientov a držať krok s dobou.

Chcete sa o nás dozvedieť viac?

Firma zamestnáva skúsených stavebných inžinierov, technikov, majstrov, ktorí doteraz pracovali pri organizovaní stavebnej výroby, technickej príprave a v príprave investícií. Títo sú zárukou odborne a kvalitne vykonaných stavebných diel.

Stavtyp,s.r.o.

Snažíme sa našim klientom poskytnúť najkvalitnejšie služby a stihnúť všetko v stanovených termínoch.